ETT PERSPEKTIV PÅ JÄMSTÄLLDHET

ETT PERSPEKTIV PÅ JÄMSTÄLLDHET

Ett perspektiv på jämställdhet. Jag fick ett mejl från en av de säkra kvinnorna bakom företaget Säkra Kvinnor Styrelsebalans. I ämnesraden stod det Förebild. Jag tänkte att det var en inbjudan till en utbildning, de har riktigt bra styrelseutbildningar. Namnet till...
DU ÄR SÅ MYCKET MER, FRÅGOR SOM BREDDAR!

DU ÄR SÅ MYCKET MER, FRÅGOR SOM BREDDAR!

  Tänk att de allra flesta av dina upplevda begränsningar, egentligen bara är ett resultat av din hjärnans sätt att filtrera information. Varje nu levande person har oändligt många fler valmöjligheter, än vad vi själva är medvetna om. Ändå kör vi fast, och känner...