Om Anna

 

Anna är ICF Master Certified Coach (MCC) och verksam som professionell coach sedan 2013.
Hon är en av ett fåtal globala experter inom teamcoach och coachar team i alla dess former. Hon stöttar ledningen i primärt små och mellanstora företag i att nå sin fulla potential – från styrelsen och genom hela organisationen.

De större organisationer och myndigheter som anlitar Anna har stor nytta av hennes erfarenheter och förmåga att se hela verksamheten, komma bort från stuprör och silos för att istället skapa dynamiskt momentum framåt.

Att uppleva resultat som ökat fokus, engagemang och glädje är hennes belöning och hon samlar varsamt alla klienters utvecklingsresor inom sig. Hennes passion är att skapa ett samhälle i välmående där just fokus, engagemang och glädje är skillnaden som gör skillnaden.

Anna är idag vd för Sumo Business Development och utbildningsföretaget Sumo Growth Institute. Hon har en internationell bakgrund och har bland annat arbetat som Regionchef, HR Direktör & International Change Manager. Den enda i Sverige Certifierade Facilitator för Change Pro Simulation ett av världens främsta förändringsledningssimuleringar.

Anna har en fil.kand. i psykologi och personal- & arbetslivsfrågor är INLPTA Trainer & Business Communication Master Practitioner. Hon poddar i Vilkas Podderier, och tidigare i ICF Coachpodden. Hon debuterade som författare med boken ”Chilla – din guide till framtidens ledarskap”

Ur förordet i boken ”Chilla, din guide till framtidens ledarskap”

”I rollerna som regionchef, HR-direktör och International Change Manager har jag köpt, och på Proffice sålt, ansenliga mängder konsulttimmar. Alltifrån stöd i förändringsprocesser eller rekrytering, till utbildningar inom ledarskap, sälj eller kundservice och mer därutöver. Min frustration har varit stor över att serveras standardkoncept som sägs anpassas till målgruppen men där det funnits ett stort glapp mellan konsult- eller utbildningskontexten och den verklighet som vi levde i. I de flesta fall uteblev de förväntade resultaten. Våra leverantörer var generellt snabba med att visa att de uteblivna resultaten berodde på att vi hade missat i något åtagande; i vissa fall erbjöd de sig att leverera ännu fler konsulttimmar för att verkligen uppnå bestående resultat. Naturligtvis var den extra leveransen förknippad med ytterligare kostnader. Jag minns med viss skam att en av mina kollegor, som vid tillfället var nyanställd, ville att jag i utbildningsbudgeten skulle lägga in kostnaden för hans coach. Jag vet att jag tittade på honom och tänkte att nu får det vara nog med konsulter. Hur tänkte han egentligen? Hur skulle det bli om alla chefer i företaget skulle ha en coach? Idag kan jag bara skaka på huvudet åt min egen oförståelse. Det skulle ha varit värt vartenda öre att ge varje chef en coach och se dem växa från chef till ledare. Jens, om du läser det här, jag förstår nu!

I The Great Training Robbery (Beer, Finnström & Schrader, 2016) lyfter man fram att företag i USA år 2012 investerade motsvarande 1642 miljarder kronor i syfte att utbilda individer, för att därefter överföra den enskilde medarbetarens nya läranden till bestående förändringar i organisationen. Med önskan om ökad effektivitet och förbättrad ekonomisk prestation. Metaanalyser visade att endast 10 % av insatserna var effektiva och gav det resultat man ville ha – medan 90 % av företagen inte lyckades med att skapa önskade bestående förändringar i individers och organisationens beteenden. Man kunde inte heller påvisa några ekonomiska eller finansiella förbättringar för organisationerna. Motsvarande 90 % av 1642 miljarder hade kunnat investerats i annat, exempelvis coaching. Coaching innebär att man i partnerskap med klienter skapar en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem till att maximera sin personliga och professionella potential. I coaching utgår vi från att klienten, det vill säga individen, teamet eller gruppen som coachas, är expert på sin egen verklighet. Ingen känner bättre till deras styrkor, erfarenheter och vad det är som gör dem unika. På samma sätt förutsätter coachen att klienten själv är expert på sina egna problem, hot och hinder. Coachen guidar klienterna till att definiera sina övergripande mål, vilka steg som tar dem dit och vad de ska fokusera på för att ta stegen. Coaching fungerar utmärkt som egen insats. I de fall då företag ska kompetensutveckla är det en god idé att kombinera utbildning med coaching. Coachingen säkerställer att de nyvunna kompetenserna integreras in i de sammanhang där de ska användas. Mitt hantverk gör det naturligt och enkelt att utveckla individer, team och företag till att ta nästa steg i sin utveckling, och nästa, och nästa.

Vi lever i en värld där känslan av meningslöshet stiger i takt med ökning av BNP och där växande tillgångar inte nödvändigtvis ger en ökad känsla av lycka (Oishi & Diener, 2014). Där bara 14 % av medarbetare i Sverige känner engagemang i sitt arbete och där 11 % går till arbetet och aktivt motarbetar sin arbetsgivare (State of the Global Workplace, Gallup, 2017). Jobbhälsoindex 2018 visar att de helårsfriska blir allt färre, de yngre oftare sjukfrånvarande och de äldre friska går i pension. Man kan undra vem som ska utföra jobben? Samma undersökning visar att chefsglöden har svalnat rejält. Var fjärde chef upplever allt oftare psykiska obehag av att gå till jobbet. Den psykiska ohälsan ökar och kryper allt längre ner i åldrarna. I Sverige uppger ungefär fyra av tio femtonåriga flickor att de har allvarliga besvär i fråga om sömnproblem, nervositet och nedstämdhet, enligt en undersökning gjord av Folkhälsomyndigheten 2018. Idag är de vanligaste samtalen till BRIS telefonväxel från barn som ber om hjälp med psykisk ohälsa. Allt fler drabbas av utmattningssyndrom med en långvarig påverkan på förmågan att hantera stressiga situationer. En googlesökning på ordet stress ger 902 000 000 träffar på 0,68 sekunder. I alla samtal med mina kunder och klienter kommer stress upp som ett hinder som står i vägen för möjligheten att lyckas.

När vi är i ett stressat tillstånd gör sig kroppen redo för att fly eller fäkta, det sympatiska nervsystemet aktiveras och gör sig redo för att ta oss ur knipan. Målet med stressen är att vi ska ta oss vidare, inte att vi ska vara kvar i den. Efter stress krävs vila och återhämtning och då aktiveras det parasympatiska nervsystemet; alla delar av kropp och sinne som belastats under stressen byggs upp under vilan. Det ska finnas en bra rytm mellan det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet, de är delar av samma helhet och när de samverkar reparerar vi våra egna stress-slitage. Att kalla det vila är missvisande eftersom det snarare handlar om att få tillgång till alla delar av sig själv, även de som stängs av när vi är i stress – exempelvis vår frontallob, där vårt logiska tänkande sker. Jag kallar det därför att chilla.

När vi chillar ökar vår kreativitet, vårt lösningsfokus och vår förmåga att se möjligheter. Vår förmåga att se till helheten och arbeta mot långsiktiga mål ökar också. Den stressbetingade rädslan att misslyckas ersätts av lusten att lyckas. Vår förmåga att känna fokus, engagemang och glädje sprider sig långt utanför vår egen kropp. Min bok vill berätta om hur vi gör när vi får ett helt företag att chilla och nå sin fulla potential.

Våra liv och erfarenheter formar oss till de vi är och lägger grunden för de vi vill vara. Mitt liv har gett mig möjligheter att leda i kulturer som präglas av lust att lyckas såväl som i rädslan att misslyckas. Ur lusten att lyckas skapas innovation, kreativitet och välvilja. Den skapar stolta ambassadörer i medarbetare, kunder och leverantörer. Deras passion för att vara en del av verksamheten märks tydligt i resultaten. Ökade marginaler, högre omsättning, högt engagemang och ökad kundlojalitet är några traditionella mätetal som kännetecknar företag med lust att lyckas. Det finns en magnetisk attraktionskraft att vara del av en framgångssaga full av tillit till att det är eller kommer att bli bra. Som min mormor sa: ”Det blir alltid bra till slut, och om det inte är bra nu, så är det ännu inte slut!” Det kräver ihärdighet indränkt i tillit för att upprätthålla lusten att lyckas i tider av motgång.”