Coaching

Över 8 250 timmar av att ha coachat både team och individer till fokus, engagemang och glädje. Med Anna Sanderoth Vilkas som Professionell Coach får du erfarenhet som får dig att upptäcka helt nya möjligheter hos dig själv eller i teamet. Anna hjälper dig att identifiera vad som är viktigt på riktigt, sätta långsiktigt mål, strategiska steg och hur du tar nästa naturliga steg på den resan som är ditt liv.

Anna Sanderoth Vilkas har varit Professionell Coach sedan 2013, fd Vice Ordförande för International Coach Federation Sverige, Master Certified Coach av ICF,  INLPTA certifierad NLP trainer samt Certifierad Business Communication Master Practitioner av INLPTA. Hon är utbildare och mentorscoach på Gothia Akademi inom både ICF och INLPTA. Anna Sanderoth Vilkas är professionell coach i Göteborg med hela Sverige som arbetsfält.

Vad gör en professionell coach?

Coaching av en professionell coach är en framgångsrik metod som handlar om att skapa motivation. Det görs genom att ställa de frågor som hjälper klienten att nå klarhet och att finna lösningar på frågeställningar av professionell eller privat karaktär. Coaching är inte rådgivning och inte terapi utan handlar just om att hjälpa klienten att bli tydlig med vad man vill och vägen dit.

Hur går det till?

För att verkligen få en bestående effekt är det första mötet fokuserat på att diskutera den eller de övergripande målsättningarna. Dessa är därefter vägledande i de handlingsplaner som görs från tillfälle till tillfälle. De resultat som har uppnåtts tydliggörs och fokus ligger på vad som ska genomföras, att diskutera vad som inte ska ske får göras i andra forum. Med hjälp av coachningen maximeras klientens personliga och professionella potential vilket leder till ökad drivkraft och därmed ökat resultat.

Coaching menyn

  • Executivecoaching vänder sig till Styrelse, VD och ledningsgruppsmedlemmar
  • Chefscoaching, vänder sig till chefer på alla nivåer i en organisation. Här finns ett ökat fokus på att leda andra, att få genomslagskraft i den egna gruppen.
  • Teamcoaching, arbetar med att skapa en styrka i gruppen, att använda de olika medlemmarnas styrkor och potential på ett optimalt sätt för att nå framgång. Kombineras med fördel med Personprofil och teamanalyser
  • Talangcoaching, fokuserar på de identifierade talangerna i ett bolag, för att säkra långsiktig gemensam utveckling i önskvärd riktning.
  • Coaching ny chef, att gå in i ledarrollen för första gången innebär utmaningar. Med fokus på att framgångsrikt balansera förväntningar från medarbetare och ledning skapas resultat.
  • Säljcoaching, utifrån varje säljares unika förutsättningar skapas handling för att nå bolagets resultat.
  • Coaching av enskild medarbetare  och privatcoaching genomförs inom de flesta områden.
  • Professionell coach i Göteborg
  • Medlem i International Coach Federation
  • Coach Göteborg