Coaching

Så här fungerar det:

 • Det är min uppgift att du tar dig själv på allvar
 • Det är min uppgift att du skapar tydlighet av det som surrar
 • Det är min uppgift att du vågar testa dina tankar fullt ut
 • Det är min uppgift att du hittar din verkliga eld och lust
 • Det är min uppgift att du hittar ditt nästa naturliga steg
 • Det är min uppgift att du väljer att konfrontera din oro
 • Det är min uppgift att du väljer att fokusera på dina möjligheter
 • Det är min uppgift att du väljer att stå upp för den du är
 • Det är min uppgift att du vågar utmana dina begränsningar
 • Det är min uppgift att du känner tillit
 • Det är min uppgift att du ser och är stolt över dina styrkor…
Jag har många uppgifter, men det är du som gör jobbet! Du är facit! Du är målet, vägen och stegen. Resan är din, det är min uppgift att du håller ditt mål i sikte.
Anna Sanderoth Vilkas

Anna är Master Certifierad Coach

Över 8 250 timmar av att ha coachat både team och individer till fokus, engagemang och glädje. Med Anna Sanderoth Vilkas som Professionell Coach får du erfarenhet som får dig att upptäcka helt nya möjligheter hos dig själv eller i teamet. Anna hjälper dig att identifiera vad som är viktigt på riktigt, sätta långsiktigt mål, strategiska steg och hur du tar nästa naturliga steg på den resan som är ditt liv.

Anna Sanderoth Vilkas har varit Professionell Coach sedan 2013, Styrelseledamot i INLPTA Scandinavia, fd Vice Ordförande för International Coach Federation Sverige, Master Certified Coach av ICF,  INLPTA certifierad NLP trainer samt Certifierad Business Communication Master Practitioner av INLPTA. Hon driver en av Sveriges främsta coachförmedlingar. Anna är fd examinator, utbildare och mentorscoach på Gothia Akademi inom både ICF och INLPTA. Anna Sanderoth Vilkas är professionell coach i Göteborg med hela Sverige som arbetsfält.

Vad gör en professionell coach?

Coaching av en professionell coach är en framgångsrik metod som handlar om att skapa tydlighet, driv och motivation. Det görs genom att ställa de frågor som hjälper klienten att nå klarhet och att finna lösningar på frågeställningar av professionell eller privat karaktär. Coaching är inte fokuserat på att hantera problem likt rådgivning och terapi utan handlar istället just om att hjälpa klienten att bli tydlig med vad man vill och vägen dit. Du går till en coach för att du vill upptäcka mer om dig och dina möjligheter.

Hur går det till?

För att verkligen få en bestående effekt lägger vi vid det första mötet en hel del fokus på att finna de övergripande målsättningarna och ramarna för samarbetet. Vi kallar det för coachingöverenskommelsen. Tack vare att vi sätter den ramen runt våra samtal kommer vi hela tiden kunna se att vi rör oss i den riktningen. Varje samtal vi har kommer att hämta fokus ur den ramen, men även fylla ramen med fler dimensioner allt eftersom vi upptäcker både vägen framåt och det som finns runt omkring dig idag. Mellan våra samtal kommer du att ha med dig sådant du vill testa till nästa samtal. Det är så spännande att se resultaten av vad du testar. Gav det den effekt som du var ute efter? Om ja, hur kan vi bygga vidare på det? Om nej, vad kan vi du justera och testa för att nå det resultat du vill nå? Tillsammans är vi i en helt trygg bubbla, vi kan provtrycka vilka tankar som helst. Det viktiga för mig är att du får känna på hur det är att vara dig själv fullt ut. Vi kommer prata mycket om vem du vill vara, i olika sammanhang. Inte den andra ser dig som, utan den du verkligen vill vara, själva essensen av dig!

Coaching menyn

 • Executivecoaching vänder sig till Styrelse, VD och ledningsgruppsmedlemmar
 • Chefs- & Ledarcoaching, vänder sig till chefer på alla nivåer i en organisation. Här finns ett ökat fokus på att leda andra, att få genomslagskraft i den egna gruppen.
 • Teamcoaching, är ett samarbete i en medskapande och reflekterande process med ett team, dess dynamik och relationer, på ett sätt som inspirerar dem att maximera sina förmågor och potential för att nå sitt gemensamma syfte och gemensamma mål. Icke att förväxlas med gruppcoaching
 • Kvinnor som vill komma fram i näringslivet, bemötas med respekt utifrån sin kompetens och erfarenhet är en av mina hjärtefrågor. Det är allt annat än självklart att ses som människa istället för som kvinna. Eftersom jag finner det helt oacceptabelt brinner jag för att stötta kvinnor som vill.
 • Talangcoaching, fokuserar på de identifierade talangerna i ett bolag, för att säkra långsiktig gemensam utveckling i önskvärd riktning.
 • Coaching ny ledare, att gå in i ledarrollen för första gången innebär utmaningar. Med fokus på att framgångsrikt balansera förväntningar från medarbetare och ledning skapas resultat.
 • Säljcoaching, utifrån varje säljares unika förutsättningar skapas handling för att nå bolagets resultat.
 • Coaching av enskild medarbetare  och privatcoaching genomförs inom de flesta områden.
 • Professionell coach i Göteborg
 • Medlem i International Coach Federation
 • Coach Göteborg