AFFÄRSUTVECKLING

Affärsutveckling Göteborg
Affärsutveckling i Göteborg och övriga Sverige

Affärsutveckling handlar att skapa förutsättningar för organisationer att nå sin fulla potential utifrån de resurser som finns tillgängliga. Till stor del handlar det om att paketera sin verksamhet på ett sådant sätt att den blir lätt tillgänglig och attraktiv för omgivningen. I det ingår i allra högsta grad den kultur som präglar företaget.

Affärsutveckling en god investering

I Sverige finns det 37 223 företag med mellan 10-49 anställda (källa: SCB statistik för företag 2016) Av de företagen är 45% privatägda utan koncerntillhörighet. Vilket innebär att de står på egna ben, både i med och motgång, man blir sin egen lyckas smed. Affärsutveckling som en naturlig del i verksamheten är strategiskt viktigt för ett hållbart företagande.

Organisationer med stort engagemang lyckas bäst

I vart och ett av de här bolagen är det människorna gör skillnaden. Oavsett hur bra kundunderlag, processer, utrustning, och råvaror du har, så är det organisationer med högt engagemang och delaktighet som lyckas bäst. Att bedriva underhåll på den mänskliga resursen är minst lika viktigt som att vara rädd om och serva sina övriga investeringar. Det här vet vi, ändå är det ofta här det brister. Hur kan det komma sig?

Vad kan man göra?

I många fall kommer ledarskapsambitioner, viktiga projekt och tillväxttankar i konkurrens med den dagliga driften. Hur gärna man än vill så blir det viktigare att göra det man vet att man måste göra. Man låter framtiden vänta helt enkelt… eller så kan man ringa Anna och se hur man på smidigast sätt bara tar tag i situationen. Det är mycket roligare att lyckas än att bara vara.

 • Ägardirektiv, strategi, operativt arbete – gör tydligt vem som styr vad i bolagets olika roller
 • Ser till att strategiska mål blir daglig handling
 • Nya möjligheter tas från tanke till handling genom Affärsidé och affärsplan
 • Skapar drivkraft och tydlighet med vision, mål och delmål
 • Höjer förändringskompetensen så att förändring blir avdramatiserat
 • Gör er företagskultur till en säljstrategi
 • Vässar din säljtratt genom bland annat positionering och segmentering
 • Ökar lönsamhet genom social och organisatorisk arbetsmiljö
 • Gör era grupper ännu mer framgångsrika med teamcoaching
 • Hjälper er att attrahera, utveckla och behåll era medarbetare
 • Ställer upp som förhandlingsstöd och konflikthantering
 • Hjälper er att göra det enkelt och gör rätt

Få koll på läget!

Med andra ord, när du har Anna från Göteborg i ditt team så ökar er produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Dessutom kommer det att bli tydligare vart ni är på väg och vad som gör just er unika. Det blir tydligt vilken bolagets samlade kompetens är, hur den kan användas på bästa sätt och hur verksamheten och medarbetare kan utvecklas tillsammans. Det kommer i sin tur att öka medarbetarnöjdheten med en direkt effekt på både kunders och leverantörers bild av er. En känsla av tydlighet, delaktighet och sammanhang skapar ett ökat engagemang. Det kommer i sin tur att hålla personalomsättning och sjukfrånvaro på fullt realistiska nivåer. Då rekryterar ni för att växa. De nya kommer in i en stabil organisation, redo för tillväxt. Man mår bra med er, det sprider sig, ni har koll på läget och vill framåt – Vinnare söker vinnare!

Se Annas LinkedIn profil här och aktuell prislista finner du här