Affärsutveckling

Här kommer några exempel på affärsutveckling och vad vi kan hitta på tillsammans:

 • Skapa er attraktiva framgångssaga om er identitet och vad som gör er unika
 • Skapa drivkraft och tydlighet med vision, mål och delmål
 • Kunddialog för framgångsrik strategi.
 • Gör er företagskultur till en säljstrategi
 • Ägardirektiv, strategi, operativt arbete – gör tydligt vem som styr vad i bolagets olika roller
 • Höjer förändringskompetensen så att förändring blir avdramatiserat
 • Ser till att strategiska mål blir daglig handling
 • Skapa fokus med tydlig riktning. Sätt mål och integrera dem i din verksamhet.
 • Vässar er säljtratt genom bland annat positionering och segmentering
 • Ökar lönsamhet genom social och organisatorisk arbetsmiljö
 • Gör era grupper till ännu mer framgångsrika team med teamcoaching
 • Hjälper er att attrahera, utveckla och behåll era medarbetare
 • Ställer upp som förhandlingsstöd och konflikthantering
 • Hjälper er att göra det enkelt och göra rätt

Affärsutveckling handlar att skapa förutsättningar för organisationer att nå sin fulla potential utifrån sitt verkliga nuläge och alla de resurser som finns tillgängliga. Till stor del handlar det om att skapa ett tydligt fokus och att paketera sin verksamhet på ett sådant sätt, att den blir lätt tillgänglig och attraktiv för omgivningen. I det ingår i allra högsta grad att integrera den kultur och känsla som organisationen utstrålar.

Affärsutveckling en god investering

I Sverige finns det 41 417 företag med mellan 10-49 anställda (källa: SCB statistik för företag 2020) Av de företagen är 45% privatägda utan koncerntillhörighet. De står alltså helt på egna ben, både i med och motgång, och blir sin egen lyckas smed. När affärsutveckling är en naturlig del av verksamheten så kommer en strategiskt viktig grund för ett hållbart företagande att skapas.

Organisationer med stort engagemang lyckas bäst

I alla bolag är det människorna gör skillnaden. Oavsett hur bra kundunderlag, processer, utrustning, och råvaror du har, så är det organisationer med högt engagemang och delaktighet som lyckas bäst. Att bedriva underhåll på den mänskliga resursen är minst lika viktigt som att vara rädd om och serva sina övriga investeringar. Det här vet vi, ändå är det ofta här det brister. Hur kan det komma sig? I Sverige känner endast 14% av medarbetare engagerade i sitt arbete och 75% skulle hellre vara någon annanstans än på jobbet. Det är också så att hela 11% av medarbetare går till ett jobb där de inte trivs och väljer att aktivt motarbeta  sin arbetsgivare. Så här kan vi naturligtvis inte ha det, eller hur? För så vill du väl absolut inte ha det i din organisation, eller?

Framtidens organisation

Att fortsätta styra sin verksamhet genom att titta i backspegeln (kvartals- och månadsrapporten) kommer göra att man halkar efter. Förlorare blir organisationer där olika enheter har fokus på sin egen verksamhet och där man slåss för sin del av budgeten, där interna meningsskiljaktigheter har mer fokus än kunddialogen.

Att istället hålla fokus på att röra sig i en tydligt riktning framåt i en takt där alla ser sin del av helheten. Mer fokuserade på att lyfta fram mervärden i sina erbjudanden och att skapa attraktiva lösningar för sina intressenter. Att vara en enastående leverantör, arbetsgivare och kund med ett tydligt budskap både i ord och handling. Det är inte särskilt komplicerat att välja fokus, engagemang och glädje. Här får du som är nyfiken några tips på vad som skapar en dynamisk organisation Nå dina mål – planera från framtiden.

Vad kan man göra?

I många fall kommer ledarskapsambitioner, viktiga projekt och tillväxttankar i konkurrens med den dagliga driften. Och hur gärna man än vill så blir det viktigare att göra det man vet att man måste göra än det som skulle lyfta den. Man kan säga att man helt enkelt låter framtiden vänta. Men man kan också välja att ringa Anna och se hur man på smidigast sätt bara tar tag i situationen. Det är mycket roligare att lyckas än att bara vara.

Få koll på läget!

Med andra ord, när du har Anna från Göteborg i ditt team så ökar er produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Dessutom kommer det att bli tydligare vart ni är på väg och vad som gör just er unika. Det blir tydligt vilken bolagets samlade kompetens är, hur den kan användas på bästa sätt och hur verksamheten och medarbetare kan utvecklas tillsammans. Det kommer i sin tur att öka medarbetarnöjdheten med en direkt effekt på både kunders och leverantörers bild av er. En känsla av tydlighet, delaktighet och sammanhang skapar ett ökat engagemang. Det kommer i sin tur att hålla personalomsättning och sjukfrånvaro på fullt realistiska nivåer. Då rekryterar ni för att växa. De nya kommer in i en stabil organisation, redo för tillväxt. Man mår bra med er, det sprider sig, ni har koll på läget och vill framåt – Vinnare söker vinnare!

SumoTeam affärsutveckling, när vi ska vara fler

Sumo Business Development AB är en av Sveriges främsta coachförmedlingar inom affärsutveckling. Anna driver Sumo tillsammans med maken Mikael. Bland teamets 60 konsulter finns senior expertis inom så gott som alla områden. Coacherna är handplockade och tillsammans finns över hela Sverige. När du kontaktar Anna, kommer hon presentera en lösning som är anpassad för just era behov. Den lösningen kan mycket väl innebära att du kommer att få träffa fler härliga Sumosar fulla av fokus, engagemang och glädje! Tillsammans skapar vi resultat!

Se Annas LinkedIn profil här och aktuell prislista finner du här