PRISER 2023

Pris Inspirationsföreläsningar

Att få en dos inspiration kan göra gott för stunden. För Anna är det viktigt att i allt hon gör skapa engagemang, glädje och fokus framåt, över tid. Det är helt enkelt inte tillräckligt utmanande att bara ge en dos inspiration för stunden. Av den anledningen skräddarsys inspirationsföreläsningarna till målgruppen och det övergripande målet. Alla deltagare ska få med sig något de kommer att kunna göra annorlunda redan när de går ut genom dörren, något som kommer att göra skillnad och vara viktigt, på riktigt!

Inspirationsföreläsningar utförs både på engelska och svenska, pris från 25.000 kr/tim

Priser Individuell Coaching

Coachingen kommer att handla om dig som individ och dina uppdrag. Vi ser till att du blir tydlig för dig själv och andra. Att din livsrytm gynnar dig som person och de sammanhang du väljer att ingå i. Vi bygger vidare på dina styrkor och erfarenheter samtidigt som du blir medveten om din fulla potential.

Vårt första samtal ger dig en möjlighet att prova på. Om kemin mellan oss inte känns helt rätt, bjuder vi på det samtalet. Tidsmässigt tar ofta det första samtalet lite längre tid, eftersom jag berättar lite om hur coaching fungerar och du ger mig bakgrund till vad du vill uppnå med vårt samarbete. Räkna med att första samtalet tar ca 90 minuter. Följande samtal kan ta allt från 30-60 minuter beroende av målet med samtalet.

Samtalen är dina, du bestämmer vad du vill få ut av dem. Det är min förväntan att du har förberett ett ämne när vi möts. Det ger oss möjlighet att komma långt på din väg mot den du fullt ut vill vara och de resultat du vill uppnå. Det är även upp till dig att bestämma hur vi möts. Jag coachar vid fysiska möten i samtalsrum eller på en skön promenad, vi kan ses digitalt eller höras på telefon.

Executive coaching

vänder sig till dig som är styrelseledamot, VD eller medlem i ledningsgrupp.

 • 10-paket: 35.055 kr
 • 5-paket: 19.475 kr
 • Enstaka samtal: 4.100 kr

Ledarcoaching

vänder sig till chefer och ledare som ej är medlem i ledningsgrupp

 • 10-paket: 30.780 kr
 • 5-paket: 17.100 kr
 • Enstaka samtal: 3.600 kr

Coaching av medarbetare ej ledare

 • 10-paket: 24.795 kr
 • 5-paket: 13.775 kr
 • Enstaka samtal: 2.900 kr

Priser Teamcoaching

Teamutveckling och teaminsatser av olika slag ses ofta som en främst social aktivitet. Men vad händer när vi på allvar börjar arbeta med det ekosystem relationerna på en arbetsplats väver? Kan det påverka mer än trivsel? Statistik pekar på såväl minskade kostnader som ökade intäkter. Det lönar sig således på sista raden att investera i teamutveckling med kvalitet. Där Teamcoaching ger kraftfulla och bestående resultat. Välfungerande team har ett gemensamt syfte, identitet, mål och ansvar. I välfungerande team skapas dynamik, innovationskraft och trygghet. Teamcoaching tar er dit.

Professionell teamcoaching ger teamet förutsättningslös spegling och support att själv utforska och sätta samman kunskaperna till handlingar som skapar effektiv rörelse mot målet. Varje team måste hitta sin rytm, sina gemensamma drag och sina skiljelinjer. Teamcoachen hjälper till att göra det synligt. Vi rekommenderar att varje teamcoachingprocess leds av två coacher. Detta för att verkligen fånga upp beteenden, mönster och omedveten kommunikation som sker inom teamet. När den ene leder gruppen observerar den andre skeenden i rummet, vi kallar det co-coaching. En extra investering som ger effektiv avkastning och fördjupade resultat.

Varje teamcoachingprocess löper över minst 6 månader med minst 8 teamcoachingsessioner.

 • Teamcoaching med co-coach 60 – 120 minuter: 17.500 kr
 • Teamcoaching med co-coach 121 – 180 minuter: 27.500 kr
 • Teamcoaching med co-coach 181 – 240 minuter: 37.500 kr

Mentorskap

Mentor till styrelse, VD, ledningsgrupp samt HR

Där all coaching är fri från rådgivning, är istället mentorskap ett samarbete där vi drar nytta av mentorns erfarenheter. Jag mentorerar i hur verksamhetens organisation möjliggör dess målsättningar. Hur kan man tänka och agera i samband med förvärv, expansion eller neddragningar. Hur flyttar man fokus från att reaktivt analysera nyckeltal till att proaktivt arbeta strategiskt över tid. Hur får man hela verksamheten att dra åt samma håll och samverka för att nå de gemensamma målen.

Vid mentorering av HR-chef/direktör, People & Culture Manager, Personalchef eller likvärdigt utgår 20% rabatt på nedan priser. Det är strategiskt viktigt för det samhälle vi lever i att människan i verksamheten kommer högt upp på strategiska prioriteringar.

 • 10-paket: 48.735 kr (HR: 38.988 kr)
 • 5-paket: 27.075 kr (HR: 21.660 kr)
 • Enstaka samtal: 5.700 kr (HR: 4.560 kr)

Mentorcoaching enligt ICF

International Coaching Federation (ICF) kräver att coacher kontinuerligt utvecklar sig inom professionen bland annat genom att anlita en mentor. Det är en förutsättning för att bli certifierad coach och för att få förnya sin certifiering. Jag mentorerar dig som är eller vill erhålla certifiering på ACC, PCC och MCC nivå.

 • Individuell: 2.400 kr/tim
 • Triad: 1.200 kr/tim/deltagare (normal tid 2 – 2,5 tim)

För alla coacher som är associerade till Sumo Team utgår 15% rabatt det samma gäller er som har gått utbildning vid Sumo Growth Institute.

Prislista Workshop

Det vi kallar workshop är processen vi går in i för att skapa ett gemensamt fokus kring ett strategiskt initiativ, planering eller samsyn kring en uppgift. Egentligen alla sammanhang där en kreativ och tankeväckande process kommer att föra er framåt. Vi kan inte låta bli att leverera våra workshop på ett sätt som väcker innovation och kreativitet i syfte att skapa tydlighet och momentum. Vi vill inte göra workshops där alla sitter och tittar på sina egna mobiler och nickar utan att egentligen ha lyssnat. Om det är det ni vill ha, då får vi tacka nej!

 • Halvdagsworkshop ca 2-4 tim: från 21.900 kr
 • Heldagsworkshop ca 8 tim: från 39.900 kr

Prislista ChangePro Simulation workshop

läs mer om ett av världens främsta verktyg avseende förändringsledning Change Pro Simulation

 • Halvdagsworkshop, 12-50 deltagare: från 37.500 kr
 • Heldagsworkshop, 12-50 deltagare: från 52.500 kr

Prislista Konflikthantering

 • Fokusinsats ca 2 tim: 11.500 kr
 • Halvdagsinsats ca 4 tim: 21.900 kr

Prislista Analyser

Thomas International tillhandahåller verktyg som möjliggör modifiering av gruppers och individers prestationer – vilket ger omedelbara effekter. Läs mer Thomassystemet

 • Thomas personprofilanalys med återkoppling: 4.500 kr
 • Thomas TST kapacitetstest med återkoppling: 5.350 kr
 • Thomas 360 analys med återkoppling: 8.500 kr
 • Thomas Team analys med återkoppling: 8.500 kr + 3.000 kr/deltagare

Pris Affärsutvecklingsuppdrag

Här finns möjlighet att betala timme för timme. Vår erfarenhet är dock att bättre resultat nås med en fast prissättning baserat på de resultat som ska uppnås. En indikation på timarvode är  2.250 kr/tim – 3.750 kr/tim.

Läs om Anna Sanderoth Vilkas, Professionell Coach, Affärsutvecklare och Mentor. Om Anna och ta del av Rekommendationer!

Det finstilta

 • Bilersättning utanför stor- Göteborg tillkommer med 35:00 kr per mil. Eventuella övriga resekostnader tillkommer och faktureras till faktisk kostnad.
 • Alla priser är exklusive moms.
 • Fakturering av coaching och mentorskap sker i förskott.
 • Vid coaching & mentorskap tillämpar vi en ombokningsavgift på 600:- om tiden ändras senare än 48 timmar före. Den tid vi reserverar för dig som klient är exklusiv. Om din bokade tid ändras så påverkar det många. Därför är vi tacksamma om du beaktar detta.
 • Vid workshops och föreläsningar tillämpar vi en ombokningsavgift på 50% av arvodet om tiden ändras senare än 48 timmar före. Det arbete vi utför för er är exklusivt och våra förberedelser ingår i arvodet.
 • Fakturering av föreläsningar/workshops och affärsutvecklingsuppdrag till fast pris, sker enligt följande: 50 % faktureras vid godkännande av offert, resterande 50% efter genomförandet.
 • Fakturering av timarvode sker löpande den 15:e och den sista i varje månad.
 • Betalningsvillkor 20 dagar netto, om inget annat överenskommes.
 • Avtalsbärande part är Sumo Business Development AB, organisationsnummer 556554-3724.