Prislista Coaching

Executive coaching

vänder sig till Styrelse, VD och ledningsgruppsmedlemmar

Tid per session max 60 minuter

10-paket: 37.810 kr

5-paket: 19.900 kr

Enstaka samtal: 4.145 kr

Chefscoaching

till chefer och ledare på alla nivåer i en organisation

Tid per session max 60 minuter

10-paket: 31.825 kr

5-paket: 16.750 kr

Enstaka samtal: 3.490 kr

Coaching av ny chef

för dig som för första gången går in i rollen som ledare

Tid per session max 60 minuter

10-paket: 27.788 kr

5-paket: 14.625 kr

Enstaka samtal: 3.047 kr

Coaching av medarbetare (ej chef)

Tid per session max 60 minuter

10-paket: 26.125 kr

5-paket: 13.750 kr

Enstaka samtal: 2.865 kr

Privatcoaching

Tid per session max 60 minuter

10-paket: 20.900 kr

5-paket: 11.000 kr

Enstaka samtal: 2.290 kr

Mentorscoaching enligt ICF

Individuell 60 min: 2.850 kr

Triad/person: 1.850 kr

Prislista Mentorskap

Tid per session max 120 minuter

10-paket: 46.788 kr

5-paket: 24.625 kr

Enstaka samtal: 5.130 kr

Pris Inspirationsföreläsningar

Att få en dos inspiration kan göra gott för stunden. För Anna är det viktigt att i allt hon gör skapa engagemang, glädje och fokus framåt, över tid. Det är helt enkelt inte tillräckligt utmanande att bara ge en dos inspiration för stunden. Av den anledningen skräddarsys inspirationsföreläsningarna till målgruppen och det övergripande målet. Alla deltagare ska få med sig något de kommer att kunna göra annorlunda redan när de går ut genom dörren, något som kommer att göra skillnad och vara viktigt, på riktigt!

Inspirationsföreläsningar utförs både på engelska och svenska, pris från 25.000 kr/tim

Prislista Analyser

Thomas International tillhandahåller verktyg som möjliggör modifiering av gruppers och individers prestationer – vilket ger omedelbara effekter. Läs mer Thomassystemet

Thomas personprofilanalys med återkoppling: 4.500 kr

Thomas TST kapacitetstest med återkoppling: 5.350 kr

Thomas 360 analys med återkoppling: 8.500 kr

Thomas Team analys med återkoppling: 8.500 kr + 3.000 kr/deltagare

Prislista Teamcoaching

Fokusinsats ca 2 tim: 9.500 kr

Halvdagsinsats ca 4 tim: 19.900 kr

Heldagsinsats ca 8 tim: 36.500 kr

Prislista Konflikthantering

Fokusinsats ca 2 tim: 9.500 kr

Halvdagsinsats ca 4 tim: 19.900 kr

Heldagsinsats ca 8 tim: 36.500 kr

Prislista Workshop

Halvdagsworkshop ca 2-4 tim: från 19.900 kr

Heldagsworkshop max 8 tim: från 36.500 kr

Prislista ChangePro Simulation workshop

läs mer om ett av världens främsta verktyg avseende förändringsledning Change Pro Simulation

Halvdagsworkshop, 12-50 deltagare: från 37.500 kr

Heldagsworkshop, 12-50 deltagare: från 52.500 kr

Konsultarvode löpande tid

Här finns möjlighet att betala timme för timme. Vår erfarenhet är dock att bättre resultat nås med en fast prissättning baserat på de resultat som ska uppnås. En indikation på timarvode är  2.250 kr/tim – 3.750 kr/tim.

Läs om Anna Sanderoth Vilkas, Professionell Coach, Affärsutvecklare och Mentor. Om Anna och ta del av Rekommendationer!

Det finstilta

Bilersättning utanför stor- Göteborg tillkommer med 35:00 kr per mil. Eventuella övriga resekostnader tillkommer och faktureras till faktisk kostnad.

Alla priser är exklusive moms.

Fakturering av coaching och mentorsskap sker i förskott.

Vid coaching & mentorskap tillämpar vi en ombokningsavgift på 600:- om tiden ändras senare än 48 timmar före. Den tid vi reserverar för dig som klient är exklusiv. Om din bokade tid ändras så påverkar det många. Därför är vi tacksamma om du beaktar detta.

Vid workshops och föreläsningar tillämpar vi en ombokningsavgift på 50% av arvodet om tiden ändras senare än 48 timmar före. Det arbete vi utför för er är exklusivt och våra förberedelser ingår i arvodet.

Fakturering av föreläsningar/workshops och affärsutvecklingsuppdrag till fast pris, sker enligt följande: 50 % faktureras vid godkännande av offert, resterande 50% efter genomförandet.

Fakturering av timarvode sker löpande den 15:e och den sista i varje månad.

Betalningsvillkor 20 dagar netto, om inget annat överenskommes.

Avtalsbärande part är Sumo Business Development AB,
organisationsnummer 556554-3724.