Priser

Prislista Coaching

  Executive coaching

  vänder sig till Styrelse, VD och ledningsgruppsmedlemmar

  • Årsabonnemang: 48.750 kr
  • 5-paket: 19.900 kr
  • Enstaka samtal: 3.750 kr

  Chefscoaching

  till chefer och ledare på alla nivåer i en organisation

  • Årsabonnemang: 39.750 kr
  • 5-paket: 16.750 kr
  • Enstaka samtal: 3.500 kr

  Coaching av ny chef

  för dig som för första gången går in i rollen som ledare

  • Årsabonnemang: 35.750 kr
  • 5-paket: 14.625 kr
  • Enstaka samtal: 3.250 kr

  Talangcoaching

  för de identifierade talangerna i en organisation. I syfte att säkra långsiktig gemensam utveckling.

  • Årsabonnemang: 35.750 kr
  • 5-paket: 14.625 kr
  • Enstaka samtal: 3.250 kr

  Säljcoaching

  Coaching av enskild säljare

  • Årsabonnemang: 35.750 kr
  • 5-paket: 14.625 kr
  • Enstaka samtal: 3.250 kr

  Coaching av medarbetare (ej chef)

  • Årsabonnemang: 32.500 kr
  • 5-paket: 13.750 kr
  • Enstaka samtal: 2.850 kr

  Mentorscoaching enligt ICF

  • Individuell: 2.200 kr
  • Triad: 3.000 kr/tim (normal tid 2 – 2,5 tim)

  Triader faktureras med uppdelning mellan deltagare enligt er önskemål
  För alla som är anslutna till SumoTeam utgår 20% rabatt

   Prislista Mentorskap

   • Årsabonnemang: 59.750 kr
   • 5-paket: 24.625 kr
   • Enstaka samtal: 5.250 kr

   Prislista Övrigt

    Pris Affärsutvecklingsuppdrag

    Här finns möjlighet att betala timme för timme. Vår erfarenhet är dock att bättre resultat nås med en fast prissättning baserat på de resultat som ska uppnås. En indikation på timarvode är  2.250 kr/tim – 3.750 kr/tim.

    Läs om Anna Sanderoth Vilkas, Professionell Coach, Affärsutvecklare och Mentor. Om Anna och ta del av Rekommendationer!

    Pris Inspirationsföreläsningar

    Att få en dos inspiration kan göra gott för stunden. För Anna är det viktigt att i allt hon gör skapa engagemang, glädje och fokus framåt, över tid. Det är helt enkelt inte tillräckligt utmanande att bara ge en dos inspiration för stunden. Av den anledningen skräddarsys inspirationsföreläsningarna till målgruppen och det övergripande målet. Alla deltagare ska få med sig något de kommer att kunna göra annorlunda redan när de går ut genom dörren, något som kommer att göra skillnad och vara viktigt, på riktigt!

    Inspirationsföreläsningar utförs både på engelska och svenska, pris från 25.000 kr/tim

    Prislista Analyser

    Thomas International tillhandahåller verktyg som möjliggör modifiering av gruppers och individers prestationer – vilket ger omedelbara effekter. Läs mer Thomassystemet

    • Thomas personprofilanalys med återkoppling: 4.500 kr
    • Thomas TST kapacitetstest med återkoppling: 5.350 kr
    • Thomas 360 analys med återkoppling: 8.500 kr
    • Thomas Team analys med återkoppling: 8.500 kr + 3.000 kr/deltagare

    Prislista Konflikthantering / teamcoaching

    • Fokusinsats ca 2 tim: 9.500 kr
    • Halvdagsinsats ca 4 tim: 19.900 kr
    • Heldagsinsats ca 8 tim: 36.500 kr

    Prislista Workshop

    • Halvdagsworkshop ca 2-4 tim: från 19.900 kr
    • Heldagsworkshop ca 8 tim: från 36.500 kr

    Prislista ChangePro Simulation workshop

    läs mer om ett av världens främsta verktyg avseende förändringsledning Change Pro Simulation

    • Halvdagsworkshop, 12-50 deltagare: från 37.500 kr
    • Heldagsworkshop, 12-50 deltagare: från 52.500 kr

    Det finstilta

    • Bilersättning utanför stor- Göteborg tillkommer med 35:00 kr per mil. Eventuella övriga resekostnader tillkommer och faktureras till faktisk kostnad.
    • Alla priser är exklusive moms.
    • Fakturering av coaching och mentorsskap sker i förskott.
    • Vid coaching & mentorskap tillämpar vi en ombokningsavgift på 600:- om tiden ändras senare än 48 timmar före. Den tid vi reserverar för dig som klient är exklusiv. Om din bokade tid ändras så påverkar det många. Därför är vi tacksamma om du beaktar detta.
    • Vid workshops och föreläsningar tillämpar vi en ombokningsavgift på 50% av arvodet om tiden ändras senare än 48 timmar före. Det arbete vi utför för er är exklusivt och våra förberedelser ingår i arvodet.
    • Fakturering av föreläsningar/workshops och affärsutvecklingsuppdrag till fast pris, sker enligt följande: 50 % faktureras vid godkännande av offert, resterande 50% efter genomförandet.
    • Fakturering av timarvode sker löpande den 15:e och den sista i varje månad.
    • Betalningsvillkor 20 dagar netto, om inget annat överenskommes.
    • Avtalsbärande part är Sumo Business Development AB,
     organisationsnummer 556554-3724.