Anna Vilkas

Jag skapar motivation, engagemang och glädje. Om det vore möjligt så skulle jag svinga ett trollspö över människor, företag & organisationer och befria dem från alla begränsande föreställningar, få dem att nå sin fulla potential. Men det kan jag inte göra, här fungerar inte magi. Det är människorna som gör skillnaden, och det är människornas engagemang som skapar framgången. För att nå den, krävs ansträngning och det arbetet får var och en göra själv, i sin egen takt och utifrån sina resurser. Vad jag kan göra är att ta dig i handen och vara den guide som ser till att det verkligen händer!”

Vem är hon?

Anna Sanderoth Vilkas har en unik erfarenhet av de flesta delarna av att arbeta med affären och organisationen. Hennes passion är att skapa tillväxt genom fokus, motivation och glädje. Varför drivas av rädslan att misslyckas när du kan nå framgång genom lusten att lyckas.

Vad gör hon?

Anna är Master Certifierad Coach, Mentor and Affärsutvecklare. Hon är f.d. vice ordförande för International Coach Federation, Sverige och INLPTA trainer i Neuro Linguistic Programming. Hon utbildar på Gothia Akademi i ledarskap och coaching. Hon driver Sumo Business Development och AB Magnetbyrån, samt anlitas som underkonsult av flera organisationer i Sverige.

Styrelsemedlem, entreprenör, HR Direktör, International Change Manager, Regionchef – Anna har en bred erfarenhet med en tydlig kärna: Människor gör affärer med människor! Din verksamhet är beroende av att du leder dina medarbetare och du får den framgång som du förtjänar!

Vad vill Anna Sanderoth Vilkas?

“Genom coaching, mentorskap och affärsutveckling, faciliterar jag er resa. Med mig i ert lag kommer er produktivitet, effektivitet och lönsamhet att öka  samtidigt som er personalomsättning och sjukfrånvaro minskar. En känsla av delaktighet, transparens och respekt kommer att skapa en mer stabil organisation, rustad för tillväxt. För bra för att vara sant? Testa och se…!”

Anna Sanderoth Vilkas
Master Coach, affärsutvecklare och mentor