5 SKÄL ATT ÄLSKA FÖRVIRRING

torsdag 17 januari 2019

 

Förvirring, lärandets moder!Förvirring; det känns som att tankarna inte går att fånga utan bara snurrar omkring och flyger iväg. De tar den röda tråden med sig och får ansiktsmusklerna att skapa märkliga uttryck. Förvirring både syns och hörs. Dina resonemang blir osammanhängande och du tappar tråden. Vilket inte är så konstigt i sig, eftersom vi just sa att tankarna tog tråden med sig när de flög iväg.

Är du en person, i behov av att känna kontroll, kan nymodigheter och förvirring vara riktigt obehagligt. Det kan göra dig motvalls och få dig att gå tillbaka och fokusera på sådant du känner igen och som är tryggt. Sluta med det! Börja istället älska förvirring, eftersom förvirring får dig att växa både in- och utvändigt! Här följer fem skäl att älska förvirring:

1. Utmanar dina föreställningar om hur saker och ting är

Du kan bara veta det du vet, och med det som grund formar du din bild av hur verkligheten ser ut. Det är viktigt för dig att din bild av verkligheten är riktig, eftersom den utgör basen för dina resonemang. Om du är trygg i dina resonemang inger du större förtroende och då är du en person att lita på. Litar vi på dig, så vill vi ha med dig i gänget, vi vill umgås med personer vi litar på.

För att känna dig säker letar du bevis på att det du tar för sant, är det som gäller. Så plötsligt konfronteras du med något som utmanar din föreställning om hur saker och ting är. Hur du än försöker så passar det inte in, det kan till och med vara så att det nya pekar på att du tidigare har haft fel. Det är då den kommer, förvirringen, och skapar nya kopplingar. Under förvirringsprocessen sorterar hjärnan om information, breddar insikter, hittar referenser för att det nya stämmer.

Det är lite som att tömma och organisera om skafferiet, man vet aldrig vad man hittar. Kryddblandningen som gick ut för flera år sedan är bara att slänga. Det bortglömda välsmakande teet kan visa sig vara precis det som behövdes just nu. Förvirring handlar om att organisera om bland kopplingarna i hjärnan, man vet aldrig vad man hittar, men bra blir det.

2. Öppnar dina sinnen för nya tankar

När din hjärna har fullt upp med att sortera om bland kopplingarna, skapas utrymme för att ta in nya tankar. Det är ännu ett skäl att älska förvirring. Vi är rätt enkelspåriga, det sägs att mer än 90% av de tankar vi tänker idag, tänkte vi igår. Det får till följd att de utmaningar du grubblar över, möts av ungefär samma potentiella lösningar dag ut och dag in. Om du istället funderar över den allra knäppaste lösningen på problemet, så kan du alltid hoppas på att bli förvirrad i processen och öka chansen till att skapa nya tankar. Tankar som kan lösa problemet.

Dagen har varit svår, klurig och förvirrande, så jag är helnöjd!
Utvärdering från deltagare i workshop

3. Banar väg för nya upplevelser

När de nya tankarna blir en del av din bild av verkligheten, kommer du att vilja skaffa bevis för att det nya verkligen stämmer. En mental skattjakt, där du med karta och kompass söker efter ädelstenar och juveler. Kom ihåg att det är viktigt för dig att din bild av verkligheten är riktigt eftersom det skapar en bild av att du är en pålitlig person. För att använda en liknelse så är det viktigt, när man har organiserat om i skafferiet, att man går ut på en framgångsrik skattjakt. En skattjakt fylld av nya upplevelser, resonemang och möjligheter, tack vare förvirring. Bara det är ett skäl att älska förvirringen.

4. Möjliggör ökad självkännedom

Som om det inte räckte med det jag hittills skrivit, kommer hela denna process att öka din förståelse för hur du tidigare har resonerat i olika situationer. Om du verkligen tar tillvara på din förvirring kommer du att kunna komma till viktiga insikter om dig själv. Hur kommer det sig att en viss sorts människor väcker en sån ilska hos dig? Vad har det egentligen handlat om att du hela livet valt att skjuta upp en så enkel sak som att boka ett tandläkarbesök? Hur kommer det sig att du mår så fantastiskt bra i vissa personers sällskap?

5. Öppnar upp för nya perspektiv och ökad empati

Ju bättre självkännedom du har desto lättare får du att kunna se dig själv och andra utifrån. När du gör det kan du även helt neutralt se en situation spelas upp framför dig, där du är en av personerna. Att göra det kallas för att ta meta-perspektiv, ett otroligt effektivt verktyg som används av coacher, terapeuter, psykologer världen över. När vi tar meta-perspektiv aktiveras hjärnans prefrontala cortex, där det logiska tänkandet sker och känslocentret lugnas ned. Det får till följd att du värderingsfritt kan se en situation för vad den faktiskt är, istället för att känslomässigt rättfärdiga ditt eget agerande. I och med det kommer du att få en ökad förståelse för ditt eget och andras resonemang och kan därmed lättare finna lösningar och känna empati för dina medmänniskor

Gå nu ut och bli förvirrad, då ökar du medmänskligheten i världen, och det är ännu ett starkt skäl till att älska förvirring! Är du osäker på hur du ska göra, så är jag expert på att skapa förvirring. Tänk vad vi kan åstadkomma tillsammans, du når mig här!

 

När du har fyllt i din e-post adress här nedan, kommer du alltid att få mina inlägg så fort de är publicerade!

 

Anna Sanderoth Vilkas är Coach, Mentor och Affärsutvecklare på Sumo Business Development