TEAMCOACHEN – ALLIANSER & STRINGENS

måndag 7 juni 2021

Teamcoachen - allianser och stringens

Det finns flera olika metoder att arbeta med teamutveckling, teamcoaching är en. När teamcoachen möter en potentiell kund om ett teamuppdrag så faller det inom vårt etiska ansvar att rekommendera den lösning som möter kundens behov på bästa sätt. Behovet skulle kunna mötas av teamcoaching, men det skulle även kunna tillfredsställas av teamutbildning eller en teambuildingaktivitet. Genom att teamcoachen har en tydlig bild av de olika metoderna och vilka resultat de ger, är det en självklarhet att guida kunden till den lösning som bäst infriar kundens behov.

Många strängar på sin lyra

Många av oss som arbetar med teamcoaching har även kompetensen och erfarenheten att på ett professionellt sätt leverera andra teamutvecklingsmetoder. Att ha många strängar på sin lyra kan på många sätt vara bra men kan även skapa otydligheter som kan leda till förvirring av förväntningar. För teamcoaching är tydlighet i roller och ansvar viktigt.

I teamcoachingen är det teamet som är experterna på sin verklighet och det är viktigt att det får vara så. Om teamet lär känna mig som någon som ibland utbildar, mentorerar eller kör en kul teambuildingsaktivitet alltså håller i taktpinnen, kan och vet, så är det lättare för dem att luta sig mot att jag har svaret. I sin tur kan otydligheten ge en negativ effekt på teamcoachingprocessen. Såvida inte jag som teamcoach personifierar och noggrant upprepat förklarar de olika rollerna. Det är inte fel att ha flera strängar på sin lyra, så länge som alla får information om vilken sträng som spelas.

Tillsammans i tydlighet

Den teamcoach som har ett väl etablerat nätverk, allianser, med professionella leverantörer eller kollegor inom de andra teamutvecklingsmetoderna, kommer snabbt att kunna hjälpa sin kund vidare. Ensam är inte stark, i samverkan med andra växer vår möjlighet att göra skillnad, exponentiellt.

När jag var med i den globala grupp av teamcoachingexperter som varit en aktiv del i att ta fram teamcoachingkompetenserna talade vi mycket om hur viktigt det är att verkligen vara teamcoacher när vi är det. Det är så lätt att vilja visa framfötterna inom många olika områden, men för vem, för det egna egot, egna resultaträkningen eller för teamet? Om du är teamcoach – var stringent i den rollen och involvera fler för andra roller. När du har ett väl etablerat nätverk av professionella som du känner tillit till, blir det naturligt att rekommendera dem för en del i en process. Du vet att det kommer att bli bra. Sitt med under passen och observera teamdynamiken i stunden. En investering av högt värde för alla involverade. Låt teamcoachen få vara teamcoach och främja att teamet ser sig själva som experter på sin egen verklighet.

Det teamcoachen inte förnimmar

I ett team finns det så otroligt många ömsesidiga beroenden, beteendemönster, valda sanningar som är en integrerad del av teamets existens. De är alla av betydelse och jag kommer längre senare att tala om hur teamcoachen arbetar med dessa och teamets utveckling i fokus. När en efter en av alla dessa underliggande dimensioner synliggörs skapas möjligheter för framåtdrift och momentum.

Teamcoachen är bara en enda person och även de mest erfarna kan med handen på hjärtat säga att det är en utmaning att förnimma allt som sker i teamet. Av den anledningen är det klokt att vara två coacher vid teamcoaching. Du som investerar i teamcoaching kan känna en ännu större trygghet när en process har dubbla uppsättningar sinnen att förnimma allt som sker i teamet.

Vara krispigt tydliga!

Oavsett om du är teamcoach eller om du anlitar en teamcoach så är det viktigt att teamcoachen förstår att skilja mellan de olika maner som hör till olika teamutvecklingsinsatser. Det gäller framför allt skillnaden mellan facilitering och coaching. Vi kommer att uppleva facilitering under teamcoaching. Det sker oftast för att exempelvis peka på positiv och negativ teamdynamik, eller presentera olika aktiviteter som för processen framåt. Coachen kommer att anta ett mer direktivt förhållningssätt i syfte att vidga teamets perspektiv på sin nuvarande situation om inget annat fungerar för att skapa samsyn i teamet.

Här skiljer sig teamcoaching från grupp- och individuell coaching, i de båda senare avstår coachen från att vara direktiv. Det är superviktigt att vi håller isär våra olika roller när vi arbetar med teamet för att skapa tydlighet i rummet. Nu faciliterar Anna och nu coachar hon – en tydlig gräns mellan de olika metoderna, så tydlig att man kan ta på den. Se det som att du bär olika mentala klänningar, förlåt kostymer. Vi behöver alltså själva vara krispigt tydliga med vilka olika roller vi rör oss mellan och när vi gör det. Först då kommer teamet att förstå, känna tillit och öppna sig. Det är där vi alla vill vara under teamcoaching, i tillitsbubblan!

Teamcoachen stringent? vad menar du?

Jag har rätt många strängar på min lyra och genomför många olika sorters uppdrag när det kommer till team. Jag kan utbilda, göra teambuilding, mentorera, konsultera. Det är egentligen bara när det kommer till teamcoaching som jag känner att jag inte vill blanda och ge. I alla de andra modaliteterna står jag för en stor del av kunnandet, men i teamcoaching är det teamet som är experten. Så måste det vara.

Det sprider sig till teamet, när jag är stringent och låter övertygelsen om teamet som expert vara vägledande i allt som sker. Deras mod, självförtroende och kreativitet ökar alla tre viktiga beståndsdelar i resan framåt. Det är så lätt för en grupp människor i form av ett team att utse någon annan till expert. Det kan minska den upplevda risken om egna initiativ som kan uppfattas som felaktiga. Därför är jag stringent när jag coachar team. Jag kan ställa rätt frågor och delge mina observationer. Jag kommer dock aldrig att kunna presentera så smarta tankar som teamet själv kan. Teamet är expert på sin egen verklighet, min roll är att få dem att känna tillit till det.

Läs mer om teamcoaching

Det här är min fjärde artikel om teamcoaching. Jag skulle tro att det kommer att dyka upp minst fem gånger fler. Min ansats är att dela med mig av mina perspektiv och min förförståelse kring ICFs teamcoachingkompetenser. Artikel 2-4 har handlat om innehållet i kärnkompetens nummer ett, att agera etiskt. I grunden finns ICFs grundläggande kärnkompetenser och dess definitioner (den blåa pusselbiten) och i tillägg till dem finner vi ett antal teamkompetenser (den orangea pusselbiten) (källa ICF).

Läs mer om teamcoaching i artikel 1, OM TEAMCOACHING, artikel 2, TEAMCOACHING: TEAMET OCH VÄRLDEN UTANFÖR, artikel 3, TEAMCOACHING JÄMFÖRT MED ANDRA TEAMUTVECKLINGSMETODER

Kontakta mig

Hur vet du om ni skulle må bra av teamcoaching? Först vill jag säga att det är en vanlig missuppfattning att man måste ha problem för att få coaching. Coaching kan istället handla om att trimma sig till nästa nivå. Se synergierna i helheten. Upptäcka sin egen unicitet. Skapa momentum och framåtdrift genom att mobilisera sig. Optimera sin utveckling genom att bygga vidare på sina styrkor. Synergier, Unicitet, Mobilisera & Optimera – SUMO helt enkelt. När du vill veta mer svarar jag dig på någon av mina kontaktuppgifter som du finner här.

Följ mig gärna på LinkedIn där jag gärna interagerar med dig och dina frågor. Stilla din nyfikenhet på mina tankar om framtidens företagande och det modiga moderna ledarskapet, provläs min bok här och beställ den där du beställer böcker.