OM TEAMCOACHING

måndag 10 maj 2021

Teamcoaching

Det är skillnad på att coacha ett team och att coacha teamet. Som teamcoach ser vi teamet som, människor med ett gemensamt syfte. De har mål de alla delar, och de är ömsesidigt beroende av varandra i ett gemensamt sammanhang. Det kan vi jämföra med en grupp. De är en samling människor som har något gemensamt men inte nödvändigtvis gemensamt syfte eller mål. Ett team kan vara en familj, ett idrottslag, ett lednings- eller arbetsteam och det kan vara något tillfälligt som ett gäng kompisar som planerar en gemensam semester.

En grupp blir ett team blir en grupp

Det där kompisgänget är sannolikt oftast en grupp människor som tycker om att vara tillsammans. De blir ett team när de planerar en gemensam aktivitet med ett gemensamt mål där de alla är beroende av varandra för att det ska bli precis så som de vill ha det. I planeringen av resan kan de med fördel vara ett team. Men i alla andra frågor fortsätter de att vara en grupp. På samma sätt är det med en tillfälligt sammansatt projektgrupp på arbetet. Resurser från olika delar av verksamheten sätts samman i syfte att uppnå ett gemensamt resultat. När resultatet är uppnått kommer medlemmarna att återgå till sina ordinarie funktioner och team.

Teamets rytm

Alla team är inte tillfälliga, en ledningsgrupp är med fördel ett starkt team över lång tid, med ett gemensamt syfte, delade mål och ett ömsesidigt beroende. Nya medlemmar kan komma in och befintliga kan lämna. I de främsta teamen bär man kompetensen att hantera den sortens förändringar. Man gör det på ett sätt där verksamheten kan fortgå under det att teamet justerar sin rytm till att omfamna det nya. Det handlar om att vara hållbar över tid, och det är vårt mål. Detsamma gäller ett idrottslag, en familj och en bostadsrättsförening.

Träna din teamkompetens

Var och en av oss är del av en mängd olika team. I vissa känner vi att vi kommer till vår rätt med all den glädjerika energi det för med sig. I andra kan vi känna skav och ytterligare några kan vi känna oengagemang, ointresse eller kanske till och med osäkerhet. När vi tränar upp vår teamkompetens och ser att det finns vissa faktorer som gör team precis så tryggt utvecklande som de har potential att vara. Då kan vi vara del i att skapa sammanhang för framgång. En teamcoach gör er medvetna om nyckelfaktorer för att skapa lust kring de ömsesidiga beroendet.

En kultur där vi kan chilla

I en serie inlägg kommer jag att dela med mig av viktiga och grundläggande faktorer för oss teamcoacher. Vilken effekt de har på teamen som helhet och på de enskilda individer som är del av teamen.  Hur vi bäddar för att verkligen komma åt den kollektiva intelligens som bor inom varje team. Hur viktigt det är att skapa en kultur där vi tillåts att chilla istället för att vara på vår vakt. Det är min förhoppning att du kommer att få med dig bra reflektioner och tankar att använda i din vardag. Visst vore det bra att få med något som du kan testa redan här och nu? En inventering av team och grupper skulle kunna vara ett exempel, så här gör du:  

Teaminventering

  • Fundera över de olika grupper av människor du ingår i och lista upp dem på ett papper.
  • När du är klar med din lista skriver du tre ytterligare sammanhang som du annars skulle ha missat att få med.
  • Nu funderar du över hur du trivs i de olika sammanhangen och bedömer dem från 1 – 10 där 10 är högst och 1 visar att du inte alls trivs.
  • Nästa steg är att skriva en siffra från 1 – 10 som visar hur tydligt ert gemensamma syfte, målsättningar och ömsesidiga strävan är. 10 indikerar att det är supertydligt vilka ni är och vad ni gör och 1 visar avsaknad av desamma.
  • Vilka samband lägger du märke till avseende tydlighet och trivsel? Vilka av dessa sammanhang är viktigast för dig? Hur skulle du vilja att de utvecklades? Skriv gärna en kommentar eller hör av dig direkt till mig med dina funderingar.

Mer om teamcoaching

Imorgon kör vi! Då kommer jag att ta upp hur vi gör när vi ser teamet som en egen organism och hur vi som teamcoachar tänker för att hålla oss till det. Vi ses imorgon!

Hör gärna av dig till mig med dina funderingar så tar jag med dem i de kommande inläggen, du finner mina kontaktuppgifter här. Att ha en god kännedom om vad som skapar framgångsrika team är en del av framtidens ledarskap. Du läser mer om min syn på det i min bok ”Chilla – din guide till framtidens ledarskap” Under 2020 var jag en av 15 SME som var del av att ta fram de teamkompetenser som är grunden för ICFs framtida arbete med Teamcoaching. Ett gediget arbete som jag kommer att dela med mig av under vägen.