OM SKADEGLÄDJE OCH (O)RÄTTVISA

torsdag 21 februari 2019

kvinna ilska rättvisaVisst är det spännande med rättvisa och orättvisa! Att bli rättvist behandlad, och att rättvisa råder, är en av mänsklighetens grundläggande drivkrafter. När vi upplever orättvisa, för egen del eller annans, aktiveras samma centra i hjärnan som då vi känner hat. Forskning visar till och med att vi kan uppleva det belönande när någon vi tycker är orättvis skadar sig, sann skadeglädje. Hur har det blivit så?

Skadeglädjens ursprung

Vi har nog alla känt skadeglädje vid något tillfälle, för många är det sällsynt. Man har dock kunnat konstatera att även för dem gäller en minskad empati för personer som upplevs orättvisa. Att reaktionerna på orättvisa är så starka kan härledas tillbaka 40.000 år då vi var jägare och samlare på stäppen, och helt beroende av en flock för att kunna överleva. Tider då det var en fråga om liv och död och livsavgörande att det gick bra för de ”goda” och riktigt illa för de ”dåliga”. Skadeglädjen när det gick illa för de dåliga gjorde fighten så mycket härligare.

Rättvisa och överlevnad

Ett exempel är att man genom rättvist fördelning av maten från de byten som fångats, garanterades att alla fick sin beskärda del och skulle överleva. Att våra hungerkänslor avtar när vi är sjuka, är även det en rest från förr. De sjuka och äldre klarade sig på mindre så att de friska hade kraft att utföra även deras del av arbetet. I det långa loppet skulle flockens överlevnad hotas med orättvis fördelning, när vissa gynnas framför andra.

40.000 år gammal fördelningspolitik

I en flock där rättvisa råder kommer medlemmarna att känna sig tryggare. Intressant är att en rättvis fördelning inom flocken inte nödvändigtvis betyder att alla ska få samma mängd. Istället kan fördelning med fokus på flockens överlevnad kräva att det finns olikheter. Det skulle mycket väl kunna vara så att de som är äldre och sjuka får mer vätska men mindre föda än övriga. Det skulle vara lätt att motivera varför systemet ser ut på det sättet, och det går att koppla det till flockens överlevnad. Det här resonemanget känns ofta logiskt och lätt förståeligt.

Utmaning i nutid

Problemen uppstår i dagens ”flockar”. När det ska kopplas till överlevnad blir frågan;

  • Vad  är en flock idag?
  • Vilka ingår i min flock?
  • Vad säkrar min flocks överlevnad?
  • Hur många flockar ingår jag i?

När detta är otydligt får vi fråga oss, hur vi ska kunna tillfredsställa rättvisebehovet, om vår flocktillhörighet inte är tydlig? Klarar hjärnan av att hantera att vi har flera olika tillhörigheter?

För att kunna mäta rättvisa, har vi behov av en referensgrupp, så att vi kan göra jämförelser. Rättvis i förhållande till vad/vem? Att vi, i nutid, är del av så många vitt skilda sammanhang kan göra det besvärligt att ta ställning till vad flocken är. Trots det är vår hjärna och dess funktioner likadana idag, som de var på stäppen. Och vi har samma behov av rättvisa, då som nu.

Rättvisa och transparens

Låt oss backa tillbaka till det faktum att vi förr kunde hantera, sanktionera och känna trygghet i tydliga system och finna dem rättvisa, även om de inte per definition innebar ”allt lika för alla”. Det accepterades eftersom systemen var så transparenta och lätt förståeliga. Vi gör klokt i att föra den aspekten in i nutid.

  • Att hålla fokus på att skapa tydliga strukturer som alla kan förhålla sig till.
  • Aktivt och medvetet göra dem tillgängliga för alla som är del av sammanhanget.
  • Värna om transparens och öppenhet, vilket inte är det samma som att dränka andra i informationsmejl, utan snarare att förklara vart vi är på väg, vad som gäller och vad som händer inom närmaste tiden.
  • Vara rak i kommunikationen för att uppfattas transparent. När vi lindar in fakta, uppfattas det mindre tydligt och kan tolkas som att det finns en dold agenda.

Och tänk på att rättvisa är bara en av våra grundläggande drivkrafter, det finns fler… men vi börjar här. Gemensamt är att de får oss att känna trygghet, fokus, engagemang och glädje! Precis det som vi behöver!

 

När du har fyllt i din e-post adress här nedan, kommer du alltid att få mina inlägg så fort de är publicerade!

Anna Sanderoth Vilkas är Coach, Mentor och Affärsutvecklare på Sumo Business Development