Det gäller bara att hitta manualen!

onsdag 22 mars 2017

Professionell coaching

Professionell coaching

Har du tänkt på hur lätt ett missförstånd kan uppstå? Det kan räcka med att någon ger dig en blick eller håller kroppen på ett visst sätt för att trigga en reaktion hos dig som absolut inte var deras avsikt. En reaktion som kan härledas till hur någon förhöll sig till dig i en helt annan situation, vid ett helt annat tillfälle. Plötsligt är du mitt uppe i en diskussion som fortsatt triggar i gång reaktionsmönster både hos dig och den andre personen. Har man tur så kan en eller båda inse att det här handlar om något helt annat och kan stoppa sig, backa tillbaka till det som skedde innan allt eskalerade och ta om det från början. I den bästa av världar kan man till och med småskratta åt hur fånigt det blev och tacka varandra för att man kan ha överseende med varandras ömma punkter… I den bästa av världar har man helt enkelt funnit varandras manual, instruktionsboken för hur man vill bli sedd och uppskattad för att verkligen komma till sin rätt.

Att börja på nytt

Ett exempel ur mitt liv. När jag träffade min (nye) man, så hade vi båda två gått igenom en separation några år tidigare, båda två hade vi även gått i terapi för att vi var nyfikna på varför det blivit som det blivit och vad man kan lära av det. Vi var båda väsentligt mer medvetna om våra ömma tår och hur de fick oss att agera eller reagera än vad vi tidigare varit. Vi var väldigt trygga i oss själva och mådde riktigt bra! Rätt tidigt i vårt förhållande reste vi iväg på en fantastisk semester tillsammans. Det var då vi bestämde oss för att ge varandra del 1 av manualen ”Så här funkar jag!”. Det var en mäktig känsla att våga öppna sig och berätta om det där som kan tyckas vara lite pinsamt. Aldrig tidigare hade jag erkänt vad det egentligen betyder när jag med bestämd röst säger:

-…jag behöver absolut inte någon som helst hjälp utan fixar det som ska göras helt själv utan några som helst problem! Det bästa vore att du bara går nu och låter mig få jobba på i fred!”

Att det egentligen betyder att jag känner mig ensam, övergiven och nonchalerad, att jag helst av allt bara vill ha en kram. Jag vill inte vara ensam utan att vi gör tillsammans! Jag vill inte att du går utan att vi pratar igenom vad som ska göras och gör det på ett sätt så att det blir kul! Jag vill vara med dig.

(O)logiska strategier formar vår verklighet

Så oerhört ologiskt att putta bort när man vill vara nära, och ändå bara ett exempel på en av alla de strategier som vi under våra liv bygger upp för att nå våra mål. Vi gör så gott vi kan med den information vi har tillgång till. Vi tar efter de mönster som finns runt om oss och låter våra erfarenheter bli sanningar om hur saker och ting är.  Eftersom vi alla har helt olika referensramar kan det vara helt omöjligt att förstå hur en annan person fungerar och att förhålla sig neutral när någon medvetet eller omedvetet trycker på ömma tår.

Att själv bli medveten om hur man fungerar öppnar för möjligheten att justera sin strategi på ett sätt att den blir mer ändamålsenlig! Att prata om hur ”man fungerar” skapar en förståelse hos andra som i sin tur sannolikt delar med sig av motsvarande tankar och plötsligt vidgas förståelsen för hur man också kan resonera, agera, fundera…

Fördelen med att se igenom

För mig och min man, har det inneburit att jag känner mig trygg med att han inte lämnar mig om jag ber om hjälp. Att han vet att om jag sätter händerna i sidorna och går igång, så ger han mig en kram och säger att han vill att vi gör det som ska göras tillsammans. Att vi är ett team och att han blir sårad om jag puttar bort honom. Så kavlar vi upp ärmarna och sätter igång. Det händer väldigt sällan idag att vi hamnar i den här specifika situationen, då får det vara något riktigt stort som gör att jag faller tillbaka till mönster eller strategier som är väldigt tidiga.

Att vara coach handlar bland annat om att se bortom beteenden, att hjälpa sina klienter att identifiera de värderingar, föreställningar av verkligheten och strategier som påverkar de system de är del av.  Vi ger individer, grupper och organisationer möjligheter att reflektera över hur de kan göra istället, för att verkligen nå de resultat de vill och må bra på vägen. Vi stöttar din resa och är på din sida till 100% varje litet steg på vägen! Är det konstigt att jag älskar mitt jobb?