ÄNTLIGEN! ICF:S UPPDATERADE KÄRNKOMPETENSER

fredag 15 november 2019

 

anna vilkas lyssna

Det är inte som det har varit

ICF, International Coach Federation är den största globala branschorganisationen för coacher. För ICF har det varit centralt att sätta ramen för vad som kännetecknar professionell coaching. Ett sätt att göra det är, att definiera vilka kärnkompetenser en coach uppvisar, när den utför hantverket. Ett annat är att definiera de etiska riktlinjer vi coacher förhåller oss till. Och att inrätta etiska råd, både nationellt och globalt för att hantera de frågor som uppstår.

De elva kärnkompetenser som vi har idag har många år på nacken. Som vi alla vet förändras världen i en exponentiellt ökande takt. Delar av det som är självklart idag skulle vi inte ens kunnat drömma om för 25 år sedan när de existerande kärnkompetenserna togs fram. Det gör att vi coacher har behov att se över och uppdatera de kärnkompetenser som har varit vägledande för oss under så många år.

Vetenskapligt metodiskt uppdaterande

Under 24 månader har ICF bearbetat information från över 1300 coacher världen över. För bästa representation av verkligheten har man vänt sig både till ICF medlemmar och icke medlemmar. Detta för att täcka så många olika discipliner, utbildningsbakgrunder, coachstilar och erfarenheter som möjligt. Datan har därefter bearbetats tillsammans med ett antal utvalda coacher vilka har agerat ”Subject matter experts”.

Vår nya plattform

Detta stora forskningsprojekt validerade många av de befintliga kärnkompetenserna, de kommer fortsatt att vara viktiga framöver. I tillägg till dem har nya element gjort behovet av att än mer tydliggöra följande områden:

 • Etiskt beteende och konfidentialitet är av absolut största vikt
 • Vikten av att ha ett coachande förhållningssätt och att fortlöpande vara reflekterande över processen
 • Vikten av att definiera och hålla isär de olika coachingöverenskommelserna (kontrakt, process, samtal)
 • Den avgörande betydelsen som partnerskapet mellan coach och klient har
 • Och vikten av att som coach vara kulturellt, systemiskt och kontextuellt medveten.

Ett kvitto på vår seriositet

Inget annat coachcertifieringsorgan har valt att så metodiskt ta fram kärnan i det som skapar professionell coaching. Jag är otroligt stolt att representera denna höga grad av seriositet, genom att vara utbildare, examinator, mentorscoach och naturligtvis coach med ICF som min branschorganisation. För mig är det viktigt att det jag står för har sin grund i en evidensbaserad metod där kvalitet, integritet och validitet är ramarna. Det ger mig möjlighet att stå på stadig mark när jag säger att det jag gör, gör skillnad för individer, grupper och organisationer.

Implementering och integrering

Uppdatering till de nya kärnkompetenserna kommer att ske på ett sätt där vi kan ta ett steg i taget. För dig som är klient vare sig du är individ, grupp eller organisation, kommer skillnaden inte att bli märkbar på annat sätt än att din coach kommer att utveckla sidor som ger dig ännu mer värde i din coaching.

För oss coacher kommer vi att ha mer än ett år på oss innan det är dessa kompetenser som kommer att ligga till grund för certifieringar och examinationer, år 2021. Den störst skillnaden kommer för många att vara vad de olika kärnkompetenserna heter och hur de är inordnade under olika rubriker. Man skulle kunna välja att tänka att det här är nytt och läskigt. Och ändå, när du läser igenom kärnkompetenserna så kommer du känna igen otroligt mycket från det du redan gör. Du kommer sannolikt även att hitta sådan som du har gjort men som inte tidigare varit definierat. Hela processen har handlat om att dokumentera det som redan görs och uppdatera en 25 år gammal modell till något som bättre representerar verkligheten. Ett bra och viktigt arbete.

Nya kompisar

Jag tänker avsätta tid att bli kompis med den här nya modellen, inte för att jag måste utan för att jag vill. Det här känns helrätt och skapar möjligheter att hitta nya grepp för fler insikter och sånt gillar jag! Att vara nyfiken på och lära känna nya kompisar upplever jag som otroligt utvecklande!

Till alla coacher som läser detta vill jag bara säga att den här uppdateringen ska vi vara otroligt stolta över. Det visar att vi är i framkant och att vi är seriösa i utövandet av det hantverk som är vårt.

Till alla befintliga och potentiella kunder – GRATTIS! Du har valt en seriös partner och det gör skillnad på riktigt! Läs gärna mer om våra tjänster på www.sumoteam.com.

 

ICF:s uppdaterade kärnkompetenser

Här följer de nya kärnkompetenserna som sändes ut till alla medlemmar igår den 14 november 2019. Dagsfärskt med andra ord redo att successivt implementeras för att vara fullt implementerade 2021.

A. Foundation

 1. Demonstrates Ethical Practice

Definition: Understands and consistently applies coaching ethics and standards of coaching

 1. Demonstrates personal integrity and honesty in interactions with clients, sponsors and relevant stakeholders
 2. Is sensitive to clients’ identity, environment, experiences, values and beliefs
 3. Uses language appropriate and respectful to clients, sponsors and relevant stakeholders
 4. Abides by the ICF Code of Ethics and upholds the Core Values
 5. Maintains confidentiality with client information per stakeholder agreements and pertinent laws
 6. Maintains the distinctions between coaching, consulting, psychotherapy and other support professions
 7. Refers clients to other support professionals, as appropriate

2. Embodies a Coaching Mindset

Definition: Develops and maintains a mindset that is open, curious, flexible and clientcentered

 1. Acknowledges that clients are responsible for their own choices
 2. Engages in ongoing learning and development as a coach
 3. Develops an ongoing reflective practice to enhance one’s coaching
 4. Remains aware of and open to the influence of context and culture on self and others
 5. Uses awareness of self and one’s intuition to benefit clients
 6. Develops and maintains the ability to regulate one’s emotions
 7. Mentally and emotionally prepares for sessions
 8. Seeks help from outside sources when necessary

B. Co-Creating the Relationship

3. Establishes and Maintains Agreements

Definition: Partners with the client and relevant stakeholders to create clear agreements about the coaching relationship, process, plans and goals. Establishes agreements for the overall coaching engagement as well as those for each coaching session.

 1. Explains what coaching is and is not and describes the process to the client and relevant stakeholders
 2. Reaches agreement about what is and is not appropriate in the relationship, what is and is not being offered, and the responsibilities of the client and relevant stakeholders
 3. Reaches agreement about the guidelines and specific parameters of the coaching relationship such as logistics, fees, scheduling, duration, termination, confidentiality and inclusion of others
 4. Partners with the client and relevant stakeholders to establish an overall coaching plan and goals
 5. Partners with the client to determine client-coach compatibility
 6. Partners with the client to identify or reconfirm what they want to accomplish in the session
 7. Partners with the client to define what the client believes they need to address or resolve to achieve what they want to accomplish in the session
 8. Partners with the client to define or reconfirm measures of success for what the client wants to accomplish in the coaching engagement or individual session
 9. Partners with the client to manage the time and focus of the session
 10. Continues coaching in the direction of the client’s desired outcome unless the client indicates otherwise
 11. Partners with the client to end the coaching relationship in a way that honors the experience

4. Cultivates Trust and Safety

Definition: Partners with the client to create a safe, supportive environment that allows the client to share freely. Maintains a relationship of mutual respect and trust.

 1. Seeks to understand the client within their context which may include their identity, environment, experiences, values and beliefs
 2. Demonstrates respect for the client’s identity, perceptions, style and language and adapts one’s coaching to the client
 3. Acknowledges and respects the client’s unique talents, insights and work in the coaching process
 4. Shows support, empathy and concern for the client
 5. Acknowledges and supports the client’s expression of feelings, perceptions, concerns, beliefs and suggestions
 6. Demonstrates openness and transparency as a way to display vulnerability and build trust with the client

5. Maintains Presence

Definition: Is fully conscious and present with the client, employing a style that is open, flexible, grounded and confident

 1. Remains focused, observant, empathetic and responsive to the client
 2. Demonstrates curiosity during the coaching process
 3. Manages one’s emotions to stay present with the client
 4. Demonstrates confidence in working with strong client emotions during the coaching process
 5. Is comfortable working in a space of not knowing
 6. Creates or allows space for silence, pause or reflection

C. Communicating Effectively

6. Listens Actively

Definition: Focuses on what the client is and is not saying to fully understand what is being communicated in the context of the client systems and to support client self-expression

 1. Considers the client’s context, identity, environment, experiences, values and beliefs to enhance understanding of what the client is communicating
 2. Reflects or summarizes what the client communicated to ensure clarity and understanding
 3. Recognizes and inquires when there is more to what the client is communicating
 4. Notices, acknowledges and explores the client’s emotions, energy shifts, non-verbal cues or other behaviors
 5. Integrates the client’s words, tone of voice and body language to determine the full meaning of what is being communicated
 6. Notices trends in the client’s behaviors and emotions across sessions to discern themes and patterns

7. Evokes Awareness

Definition: Facilitates client insight and learning by using tools and techniques such as powerful questioning, silence, metaphor or analogy

 1. Considers client experience when deciding what might be most useful
 2. Challenges the client as a way to evoke awareness or insight
 3. Asks questions about the client, such as their way of thinking, values, needs, wants and beliefs
 4. Asks questions that help the client explore beyond current thinking
 5. Invites the client to share more about their experience in the moment
 6. Notices what is working to enhance client progress
 7. Adjusts the coaching approach in response to the client’s needs
 8. Helps the client identify factors that influence current and future patterns of behavior, thinking or emotion
 9. Invites the client to generate ideas about how they can move forward and what they are willing or able to do
 10. Supports the client in reframing perspectives
 11. Shares observations, insights and feelings, without attachment, that have the potential to create new learning for the client

D. Cultivating Learning and Growth

8. Facilitates Client Growth

Definition: Partners with the client to transform learning and insight into action. Promotes client autonomy in the coaching process.

 1. Works with the client to integrate new awareness, insight or learning into their worldview and behaviors
 2. Partners with the client to design goals, actions and accountability measures that integrate and expand new learning
 3. Acknowledges and supports client autonomy in the design of goals, actions and methods of accountability
 4. Supports the client in identifying potential results or learning from identified action steps
 5. Invites the client to consider how to move forward, including resources, support and potential barriers
 6. Partners with the client to summarize learning and insight within or between sessions
 7. Celebrates the client’s progress and successes
 8. Partners with the client to close the session

 

Vill du veta mer om det här så når du mig här.Du kan även kontakta ICF Sverige. Jag har den otroliga förmånen att driva Sumo Business Development, där du hittar riktigt duktiga coacher och affärsutvecklare. Vi hjälper organisationer att skapa fokus, engagemang och glädje.

När du har fyllt i din e-post adress här nedan, kommer du alltid att få mina inlägg så fort de är publicerade! Och vill du höra mer av mig ska du lyssna på VILKAS PODDERIER en  pod som finns där sådana finns